Enchanting diva of serako Maybtso "opri"

Syntymäaika/d.o.b.: 06.03.2019

 

 

Kasvattajat/Breeder: Manuela & Erik Holm Melby, Norja/Norway 

http://whitejoy.no